-Na pilocie od dekodera kliknąć guzik „Menu”

-Następnie klikając strzałkę w prawo znaleźć i wejść w opcje „Network Settings”

-W tej sekcji należy sprawdzić czy nad środkową kolumną z grafiką
WiFi świeci się zielona lampka jeżeli tak przejść do następnego punktu.

*Jeżeli lampka świeci się na czerwono należy strzałką w dół zejść na opcje „Active” i zatwierdzić „OK” na pilocie i poczekać aż dekoder uruchomi się ponownie po czym przejść ponownie do opcji „Network Settings”.

-Następnie proszę zjechać na opcje „WiFi Manager” i przejść do kolejnego okna. Jeżeli wyświetli się okno wyboru sieci proszę przejść do kolejnego punktu.

*Jeżeli nie da się zjechać na opcje „WiFi Manager” i napis wyświetla się na szaro proszę sprawdzić antenkę od internetu wyciągając ją z dekodera i jeszcze raz podłączając, po podłączeniu antenki do dekodera powinien pojawić się komunikat w czerwonej ramce informujący o podłączeniu urządzenia do dekodera, jeżeli no ponownej instalacji antenki dalej nie będzie można przejść do opcji „WiFi Manager” proszę skontaktować się z serwisem dekodera.

-W tym oknie proszę wybrać sieć WiFi i kliknąć na nią. Powinno wyświetlić się okno na którym na czerwono będzie zaznaczona rubryka, po kliknięciu guzika „ok” na pilocie powinna otworzyć się klawiatura ekranowa na której będzie trzeba wpisać hasło do sieci WiFi

-Po wpisaniu hasła i upewnieniu że wszystko się zgadza proszę zjechać na dół klawiatury ekranowej na opcje „Tak” i kliknąć guzik „OK” na pilocie.

-Dekoder powróci do poprzedniego okna i w polu „Key” powinno wyświetlać się wpisane hasło

-Następnie proszę zejść na dół okna i kliknąć „Connect” jeżeli wszystko zostało wpisane dobrze powinien pojawić się komunikat „AP Connected” i kilkukrotnie można wcisnąć guzik „Exit” na pilocie i wrócić do ekranu telewizji i przełączyć na program.

Categories: Configuration

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *